Бизнесті жабу

Тарату негiзi бойынша заңды тұлға қызметiнің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу үшін:

1) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тiркеу туралы өтiнiш;

2) заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесiнiң немесе меншiк иесi уәкiлеттiк берген органның не бұған құрылтай құжаттарымен уәкiлеттiк берiлген заңды тұлға органының заңды тұлға мөрiмен бекемделген шешiмi ұсынылады. Егер заңды тұлға жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылған жағдайда, құжаттарды мөрмен бекемдеу талап етілмейді;

3) заңды тұлғаның таратылуы, кредиторлардың талаптарды мәлiмдеу тәртiбi мен мерзiмдерi туралы ақпараттың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспасөз басылымдарында жарияланғанын растайтын құжат;

4) облигациялардың және (немесе) акциялардың күшін жою туралы куәлік және (немесе) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде тіркелген акциялар және (немесе) облигациялар шығарылымдарының жоқ екендігі туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің хаты;

5) заңды тұлғаның мөрiн (ол болған кезде) жою туралы құжат;

6) коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені үшін тіркеу алымының бюджетке төленгенін растайтын құжат;

7) шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркегені үшін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына ақы төленгенін растайтын құжат ұсынылады.

Табиғи монополия субъектiсi қызметiнiң тоқтатылуын мемлекеттік тiркеудi тiркеушi орган табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның алдын ала келiсiмiмен жүзеге асырады.

Заңды тұлғаны тарату тәртібі бұзылған жағдайда, сондай-ақ мынадай жағдайларда:

  • заңды тұлғаның шотты тiркеу есебiнен алынып тасталмаған филиалдарының (өкiлдiктерiнiң) болуы;
  • салық берешегі,
  • Міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешек немесе мемлекеттік заңдылық органдарының салық заңдылығының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен салық төлеушінің міндеттерін орындамаған жағдайда, берешек туралы осы ақпаратты беруден бас тартуы
  • тіркеу органы заңды тұлғаның қызметін тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Заңды тұлға Ұлттық тізілімде тиісті ақпаратты енгізгеннен кейін қызметін тоқтатты деп саналады.

Заңды тұлғаны сот шешімі бойынша таратқан заңды тұлғаны тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуді сот шешімімен және тарату туралы іс жүргізу аяқталғаны туралы сот шешімі негізінде жүзеге асырады.

Бұл жағдайда тіркеу органына таратуды тіркеу туралы өтініш беру талап етілмейді.

Тiркеушi орган шешiм негiзiнде және тарату туралы iс жүргiзу аяқталғаны туралы сот шешiмi бойынша заңды тұлғаны тарату туралы бұйрық шығарады.

Заңды тұлғаны тарату туралы шешім алған тіркеу органы құжаттарды алған күннен бастап 5 күн ішінде :

1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тарату рәсiмiнiң сақталуын тексередi;

2) заңды тұлғаны тарату туралы мәліметті Ұлттық тізілімге енгізеді.

Мемлекеттік кіріс органдары қызметін тоқтататын заңды тұлға бойынша Бизнес-сәйкестендiру нөмiрлерi ұлттық тiзiлiмінің мәліметтері негізінде, есепке алу мемлекеттік кіріс органдарында жүргізілетін берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді ұсынады не мұндай заңды тұлға "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) және "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде айқындалған тәртіппен міндеттемелерді орындамаған жағдайда берешегі туралы аталған мәліметтерді ұсынудан бас тартады.

3) заңды тұлғаның таратылуын тіркеу туралы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың (куәліктің) куәліктің күшін жою туралы және оны Ұлттық тізілімден шығару туралы бұйрық шығарады. Заңды тұлғаны таратудың белгіленген тәртібі бұзылған жағдайларда тіркеуші орган таратуды тіркеуден бас тарту туралы бұйрық шығарады;

Қызметін тоқтатуын тіркеуге жүгінген заңды тұлғаның есептен шығарылмаған филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда тіркеуші орган таратуды тіркеуден бас тарту туралы бұйрық шығарады;

4) заңды тұлғаның қызметiн тоқтату туралы Ұлттық тiзiлiмге ақпарат енгiзедi.

Құрылтай құжаттарының түпнұсқалары, сондай-ақ таратуды тіркегені үшін ұсынылған өзге де құжаттар тіркеуші органда сақталады.

Заңды тұлғаны таратуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш заңды тұлғаны тарату туралы ақпарат жарияланған күннен бастап екі айдан кешіктірмей тіркеуші органға жіберіледі.

Егер тексеру процесінде тарату тәртібінің бұзылуы анықталмаса, тіркеуші орган заңды тұлғаның таратылуын мемлекеттік тіркеу туралы өтініш қажетті құжаттарымен қоса берілген күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын тіркейді. Табиғи монополия субъектiсi қызметiнiң тоқтатылуын мемлекеттік тiркеудi тiркеушi орган табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның алдын ала келiсiмiмен жүзеге асырады.

Сот шешімі бойынша таратылған заңды тұлғаны тоқтату туралы мемлекеттік тіркеуді тарату рәсімі аяқталғаннан кейін сот шешімімен және сот анықтауымен жүргізіледі.

Заңды тұлға бұл ақпаратты енгізгеннен кейінгі әрекеттерді Ұлттық кәсіпкерлік сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізіліміне енгізілген деп санайды.


Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге